10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Anamarija Blažević (HDZ)

Blažević, Anamarija

Rođena je 18. kolovoza 1979. u Pakracu. Završila Stručni upravni studij na Pravnom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. (VŠS - stručna prvostupnica javne uprave, bacc. admin. publ.).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjenici zastupnika Josipa Aladrovića

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: