10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Članstvo

mr. sc. Krešimir Dragić, član iz ministarstva nadležnog za financije
Nataša Vešligaj, članica iz ministarstva nadležnog za financije
Sanja Krnić Bastać, članica iz ministarstva nadležnog za poljoprivredu
Damir Borović, član iz ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo
Miro Macan, član iz ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša
mr. sc. Jasna Divić, članica iz ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu
Krešimir Frančić, član iz osiguravajućeg društva