10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Marijana Balić (HDZ)

Balić, Marijana

Rođena je 25. prosinca 1981. u Vukovaru. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana ekonomistica).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: