10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Ružica Vukovac (NZ)

Vukovac, Ružica

Rođena je 16. lipnja 1975. u Slavonskom Brodu. Završila Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - diplomirana pravnica). 

Kontakt:
Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku
Telefon: 01/4569 394
Faks: 01/6303 061
e-mail: klub.zph@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je 9. veljače 2022. prestala biti članicom stranke Domovinski pokret te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Domovinskog pokreta Miroslava Škore, Hrvatskih suverenista, Bloka za Hrvatsku, Hrvatske konzervativne stranke, Hrasta – Pokreta za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika i Zelene liste

Izborna jedinica: