10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Odbor za zakonodavstvo

O odboru

Djelokrug rada

– razmatra prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Sabor glede njihove usklađenosti s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim sustavom, pravom Europske unije te glede njihove pravne obrade
– razmatra pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Sabor, te predlaže donošenje i promjene jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Sabor
– daje mišljenje o prijedlogu da pojedine odredbe zakona imaju povratno djelovanje
– brine se o jedinstvu pravnog sustava i daje mišljenje o načelnim pitanjima izgradnje pravnog sustava ili jedinstvene primjene zakona
– razmatra akte koje Sabor potvrđuje ili na koje daje suglasnost i o tome daje mišljenje
– utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni
– razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona ili drugog akta koji je donio Sabor
– obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Frane Staničić
dr. sc. Boris Ljubanović
dr. sc., dr. h. c. Sunčana Roksandić
Alen Čičak
Nataša Delonga Poparić

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti