10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Odbor za zakonodavstvo

O odboru

Djelokrug rada

– razmatra prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Sabor glede njihove usklađenosti s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim sustavom, pravom Europske unije te glede njihove pravne obrade
– razmatra pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Sabor, te predlaže donošenje i promjene jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Sabor
– daje mišljenje o prijedlogu da pojedine odredbe zakona imaju povratno djelovanje
– brine se o jedinstvu pravnog sustava i daje mišljenje o načelnim pitanjima izgradnje pravnog sustava ili jedinstvene primjene zakona
– razmatra akte koje Sabor potvrđuje ili na koje daje suglasnost i o tome daje mišljenje
– utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni
– razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona ili drugog akta koji je donio Sabor
– obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Frane Staničić
dr. sc. Boris Ljubanović
dr. sc., dr. h. c. Sunčana Roksandić
Alen Čičak
Nataša Delonga Poparić

Kontakti

Tel.: 01/4569 418
Faks: 01/6303 077
e-mail: odbzak@sabor.hr
 
Tajnica Odbora:
Sanja Vukojević
Tel.: 01/4569 486
e-mail: svukojevic@sabor.hr

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti