11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Marin Mandarić (HDZ)

Mandarić, Marin

Rođen je 17. studenoga 1984. u Osijeku. Završio Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS - diplomirani ekonomist). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 16. svibnja 2024. kao zamjeniku zastupnika Ivana Anušića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: