11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

IV. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Bedeković, Vesna (HDZ, zamjenica Igora Androvića)
Čabaj, Krešimir (DP, zamjenik Marija Radića)
Lacković, Željko (stranka Nezavisni)
Mandarić, Marin (HDZ, zamjenik Ivana Anušića)
Radić, Ivan (HDZ)
Vukušić, Mate (SDP, zamjenik Biljane Borzan)
IV. izborna jedinica obuhvaća područja:
– dijela Koprivničko-križevačke županije: gradovi Đurđevac i Koprivnica te općine Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete i Virje,
– Osječko-baranjske županije u cijelosti,
– Virovitičko-podravske županije u cijelosti.