9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Karolina Leaković (SDP)

Leaković, Karolina

Rođena je 16. rujna 1977. u Slavonskom Brodu. Završila Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu (VSS - sveučilišna prvostupnica produkcije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

18.03.2020.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 18. ožujka 2020. kao zamjenici zastupnika Orsata Miljenića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: