10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Ljubomir Kolarek (HDZ)

Kolarek, Ljubomir

Rođen je 7. rujna 1967. u Prelogu. Završio Veterinarski fakultet u Zagrebu (VSS - doktor veterinarske medicine).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

23.09.2022.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Darka Horvata
  • zastupniku je prestao mandat 23. rujna 2022. podnošenjem ostavke na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: