10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Ljubomir Kolarek (HDZ)

Kolarek, Ljubomir

Rođen je 7. rujna 1967. u Prelogu. Završio Veterinarski fakultet u Zagrebu (VSS - doktor veterinarske medicine).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Darka Horvata

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: