10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Ivana Kekin (NL)

Kekin, Ivana

Rođena 24. siječnja 1984. u Zagrebu. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - doktorica medicine, psihijatrica, specijalistica psihijatrije, subspecijalistica psihoterapije; doktorat u području biomedicine i zdravstva u polju kliničkih medicinskih znanosti, grana psihijatrija).

Kontakt:
Klub zastupnika Možemo!
Telefon: 01/4569 467
e-mail: klub.mozemo@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

15.09.2021.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 15. rujna 2021. kao zamjenici zastupnice Rade Borić 

Stranačka pripadnost:

Klub zastupnika:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Možemo! – Političke platforme, Nove ljevice, Radničke fronte, Održivog razvoja Hrvatske, Zagreb je NAŠ! i Za grad

Izborna jedinica: