11th term of the Croatian Parliament (16 May 2024)

4th constituency

Elected MP’s

Bedeković, Vesna (HDZ, substitute member of Igor Andrović)
Čabaj, Krešimir (DP, substitute member of Mario Radić)
Lacković, Željko (stranka Nezavisni)
Mandarić, Marin (HDZ, substitute member of Ivan Anušić)
Radić, Ivan (HDZ)
Vukušić, Mate (SDP, substitute member of Biljana Borzan)
IV. izborna jedinica obuhvaća područja:
– dijela Koprivničko-križevačke županije: gradovi Đurđevac i Koprivnica te općine Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete i Virje,
– Osječko-baranjske županije u cijelosti,
– Virovitičko-podravske županije u cijelosti.