10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Sabina Glasovac (SDP)

Glasovac, Sabina

Rođena je 20. svibnja 1978. u Našicama. Završila Filozofski fakultet u Zadru Sveučilišta u Splitu (VSS - profesorica engleskog i njemačkog jezika i književnosti).

Kontakt:
Ured potpredsjednice Sabora
Telefon: 01/ 4569 450 
Faks: 01/ 6303 877 
e-mail: potpredsjednica_sg@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: