10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Gari Cappelli (HDZ)

Cappelli, Gari

Rođen je 16. svibnja 1961. u Malom Lošinju. Završio Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VŠS - inženjer pomorskog prometa). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: