10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Krešimir Ačkar (HDZ)

Ačkar, Krešimir

Rođen je 31. kolovoza 1983. u Zagrebu. Završio Filozofsko-teološki studij pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistar teologije).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 22. srpnja 2020. kao zamjeniku zastupnika Davora Božinovića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: