4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Odbor za pravosuđe

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za pravosuđe poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada sudova,
- osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnog odvjetništva,
- osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada prekršajnih sudova i drugih tijela ovlaštenih za vođenje prekršajnog postupka,
- ustrojstvo, djelokrug i način rada Državnoga sudbenog vijeća,
- davanje prethodnog mišljenja u postupku izbora i razrješenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
- davanje prethodnog mišljenja o imenovanju Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,
- davanje mišljenja Državnom sudbenom vijeću u postupku imenovanja i razrješenja sudaca,
- ustrojstvo, djelokrug i način rada javnog bilježništva,
- ustrojstvo i način rada odvjetništva,
- pitanja vlasničkih i drugih stvarnopravnih odnosa, obveznih i drugih građanskopravnih odnosa,
- uređivanje kaznenoga materijalnog i postupovnog prava te prekršajnog prava i izvršavanje kaznenih sankcija,
- pitanja amnestije i pomilovanja,
- uređivanje sudskih postupaka,
- druga pitanja pravosuđa.
 

Članstvo

Imenovani članovi

Krešimir Abel, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Tomislav Dujmić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Ivo Grbin, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Hrvoje Kačer, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Davor Krapac, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Ranko Pelicarić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti