10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Mišel Jakšić (SDP)

Jakšić, Mišel

Rođen je 23. svibnja 1986. u Koprivnici. Završio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: