5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- koncepciju i strategiju gospodarskog razvoja Republike Hrvatske,
- osnove gospodarskog sustava i osiguranje uvjeta za djelovanje tržišta i zaštitu tržišnog natjecanja,
- robne zalihe, tekuća gospodarska kretanja, gospodarski razvoj svih krajeva Republike Hrvatske, a posebice onih koji zaostaju u gospodarskom razvoju,
- usklađivanje i unapređivanje gospodarskog života, obnove i razvoja područja na kojima su se odvijale ratne operacije ili koja su neposredno pogođena ratnim razaranjima i pustošenjima,
- obnovu ratom razrušenih gospodarskih objekata,
- elektroprivredu, brodogradnju i druge industrijske grane,
- restrukturiranje i vlasničku pretvorbu,
- gospodarske čimbenike, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku,
- osiguranje uvjeta za ulaganja stranih partnera i gospodarske odnose s inozemstvom,
- pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike, obnove i razvoja.

Članstvo

Imenovani članovi

Mario Švigir, iz reda predstavnika sindikata više razine
Ivan Pavlović, iz reda predstavnika Udruge poslodavaca
Jasna Borić, iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore
prof. dr. sc. Željko Turkalj, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija
akademkinja Alica Wertheimer-Baletić, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija
prof. dr. sc. Heri Bezić, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti