Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac sudjeluje na Hrvatskom kongresu o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem

videokonferencija

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti po deseti put okuplja ugledne domaće i strane predavače te brojne sudionike: doktore specijaliste, specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, ekonomiste, ravnatelje domova za starije, farmaceute, neuroznanstvenike, medicinske sestre i tehničare, studente i njegovatelje koji rade i skrbe o oboljelima od Alzheimerove bolesti.

Sve aktualne informacije o Kongresu dostupne su na mrežnoj stranici www.alzheimer-croatia2020.com.