Nastavak 2. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

1. ZAUZIMANJE STAJALIŠTA O PRIMJENI FISKALNOG PRAVILA UTVRĐENOG ZAKONOM O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U VEZI S PRIJEDLOGOM GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU; 

2. RAZNO