Nastavak 1., konstituirajuće sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je: 

1. ZAUZIMANJE STAJALIŠTA O PRIMJENI FISKALNOG PRAVILA UTVRĐENOG ZAKONOM O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI U VEZI PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014.