Članovi Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Ivan Ćelić i Natalija Martinčević sudjeluju na videokonferenciji Geopolitičke skupine 12+ Interparlamentarne unije

videokonferencija

Skupina 12+ grupacija je unutar Interparlamentarne unije kojoj pripada i Hrvatska. Na dnevnom redu je niz tema koje će biti raspravljene kao uvod u održavanje izvanrednog sastanka Upravnog vijeća (Governing Council) Interparlamentarne unije zakazanog od 1. do 4. studenoga ove godine. Najvažnija tema dnevnog reda sastanka Skupine 12+ je predstojeći izbor novog predsjedatelja Skupine 12+ nakon isteka mandata Portugala.