8. sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je: 

- Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Povjerenstva za fiskalnu
politiku Hrvatskoga sabora
1. PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I FISKALNOM
POVJERENSTVU;
2. PRIVREMENO IZVJEŠCE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORACUNA U
RAZDOBLJU I-II. 2015. SA HZZO I HC;
3. IZVJEŠCE O PLANU NUŽNIH MJERA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
ZA ISPUNJENJE FISKALNOG PRAVILA U 2014. GODINI;
4. RAZNO