6. elektronička, zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

Predloženi dnevni red je:
-    Usvajanje Zapisnika 5. sjednice 

1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE  HRVATSKE ZA 2020. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2021. I  2022. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu, podnosi se i:  
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za  2021. i 2022. godinu za:      
    -  Hrvatske vode
    -  Hrvatske ceste
    -  Centar za restrukturiranje i prodaju
    -  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
    -  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    -  Hrvatske autoceste
    -  Autocestu Rijeka-Zagreb
    -  HŽ Putnički prijevoz
    -  HŽ Infrastrukturu

2.    PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA   2021. GODINU,  S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2022. i 2023. GODINU
Uz prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2022. i 2023. godinu  podnose se i:
Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2022. i 2023. godinu za: - Hrvatske vode
  - Hrvatske ceste 
  - Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
  - Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
  - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
  - Centar za restrukturiranje i prodaju
  - Hrvatske autoceste
  - Autocestu Rijeka – Zagreb
  - HŽ Putnički prijevoz
  - HŽ Infrastruktura
  - Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2022. i 2023. godinu (konsolidirano),
  -Obrazloženje prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu;.     
    
3.    RAZNO.