4. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 2. sjednice Odbora;
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA POSTIZANJE KLIMATSKE NEUTRALNOSTI I O IZMJENI UREDBE (EU) 2018/1999 (EUROPSKI PROPIS O KLIMI) COM (2020) 80, D.E.U. BR. 20/004;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA – STRATEGIJA EU-A ZA BIORAZNOLIKOST DO 2030.- VRAĆANJE PRIRODE U NAŠE ŽIVOTE COM (2020) 380, D.E.U. BR. 20/008;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O KOMINIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA: STRATEGIJA „OD POLJA DO STOLA“ ZA PRAVEDAN, ZDRAV I EKOLOŠKI PRIHVATLJIV PREHRAMBENI SUSTAV COM (2020) 381, D.E.U. BR. 20/003;
4. PRIJEDLOG UDRUGE UZGAJIVAČA ŠKOLJKAŠA „STONSKI ŠKOLJKARI STON“ ZA ODRŽAVANJE TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE U STONU NA TEMU IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE;
5. PRIJEDLOG ORGANIZACIJE POSJETE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ŽUPANIJSKOM CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA;
6. RAZNO.