4. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

dvorana Ivana Mažuranića, videokonferencija

Predloženi dnevni red je:
1. Tematska točka: "Porast nasilja u obitelji u vrijeme korona-krize?"

Odbor za ravnopravnost spolova organizira sjednicu u povodu obilježavanja 25. studenoga - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a u rad sjednice videokonferencijskim putem uključit će se predstavnici nadležnih institucija.