4. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA 3. SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA: STRATEGIJA „OD POLJA DO STOLA“ ZA PRAVEDAN, ZDRAV I EKOLOŠKI PRIHVATLJIV PREHRAMBENI SUSTAV, COM (2020) 381;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) br. 223/2014 U POGLEDU UVOĐENJA POSEBNIH MJERA ZA SVLADAVANJE KRIZE UZROKOVANE PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19, COM (2020) 223;
4.STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O  PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA POSTIZANJE KLIMATSKE NEUTRALNOSTI I O IZMJENI UREDBE (EU) 2018/1999 (EUROPSKI PROPIS O KLIMI), COM (2020) 80;
5. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA – STRATEGIJA EU-a ZA BIORAZNOLIKOST DO 2030. – VRAĆANJE PRIRODE U NAŠ ŽIVOT, COM (2020) 380;
6. RAZNO.

Prijenos uživo dostupan je na YouTube kanalu Internet TV-a Hrvatskoga sabora:  https://youtu.be/Q0ylvmjPSEI