3., zatvorena sjednica Odbora za vanjsku politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje zapisnika 1. i 2. sjednice Odbora za vanjsku politiku;
1. Davanje mišljenja o opozivu i postavljenju šefova diplomatskih misija i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu;
2. Razno.