3. sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske:

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P. Z. br. 51 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;

3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;

4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI PROGRAMA DJELOVANJA UNIJE U PODRUČJU ZDRAVLJA ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. I O STAVLJANJU VAN SNAGE UREDBE (EU) B. 282/2014 (PROGRAM ''EU ZA ZDRAVLJE'') COM (2020) 405;

5. RAZNO.