3. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu -otkazano-

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 2. sjednice;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 57;
2. RAZNO.