23., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

soba 244

Predloženi dnevni red je:
1. PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE “MREŽI NEOVISNIH FISKALNIH ODBORA”;
2. RAZNO.