22., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU,  S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2019. i 2020. GODINU
Uz prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu  podnose se i:
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu za:
a) Hrvatske vode
b) Hrvatske ceste 
c) Centar za restrukturiranje i prodaju,
d) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
e) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i  sanaciju banaka
f) Hrvatski  zavod za zdravstveno  osiguranje 
- Prijedlog Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu,  s Prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu 
 (konsolidirano); 
2. RAZNO.