21., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 20. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora;
1. PRIJEDLOG  IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU
Uz prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu  podnose se i:
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu:
 a) Hrvatske vode
 b) Hrvatske ceste 
 c) Centar za restrukturiranje i prodaju
 d) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
 e) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 f) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
- Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova    izvanproračunskih   korisnika za 2017. godinu  (konsolidirano);
2. RAZNO.