20., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 19. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora;
1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE;
2. RAZNO.