2. sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku 

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je: 

- Usvajanje Zapisnika 1. Konstituirajuće sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora
1. INFORMACIJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU;
2. IZVJEŠĆE O ZAPRIMLJENIM „IZJAVAMA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI“
ZA 2013. GODINU;
3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2013. GODINU;
4. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O JAVNOM DUGU I DEFICITU (TZV. EDP
REPORT;
5. IZVJEŠĆE O „PROGRAMU KONVERGENCIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA
RAZDOBLJE 2014. - 2017. GODINE“;
6. RAZNO