2. sjednica Odbora za gospodarstvo - otkazano -

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. Godišnje Izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2019. godinu – podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
2. Godišnje Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu – podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) COM (2020) 80 – D.E.U. br. 20/004.