2. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice;

1. PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU
UZ PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU  PODNOSE SE I:

PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2021. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU ZA:
- HRVATSKE VODE
- HRVATSKE CESTE 
- FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST   
- DRŽAVNU AGENCIJU ZA OSIGURANJE  ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
- HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
- CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
- HRVATSKE AUTOCESTE
- AUTOCESTU RIJEKA – ZAGREB
- HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ
- HŽ INFRASTRUKTURA,

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH   KORISNIKA ZA 2021. GODINU,  S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU  (KONSOLIDIRANO),
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE I PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU;    


2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 51.