11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 1. sjednici 24. svibnja 2024. donio Odluku o imenovanju članova Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.

Parlamentarna skupština NATO-a (NATO Parliamentary Assembly) je međunarodna parlamentarna organizacija koja u okviru NATO saveza ima ulogu interparlamentarnog savjetodavnog tijela.

Parlamentarna skupština NATO-a predstavlja jedinstven političko-institucionalni okvir čiji su ciljevi djelovanja, od njezinog osnutka 1955. godine, sadržani u promicanju i širenju demokratske svijesti, vođenju dijaloga o ključnim sigurnosnim pitanjima, razmjeni stajališta u cilju boljeg međusobnog razumijevanja i shvaćanja prirode sigurnosnih izazova, odnosno poticanju uzajamne solidarnosti između država članica NATO-a, kao i  jačanje samog transatlantskog zajedništva država članica. Istodobno, Skupština predstavlja i važan komunikacijski kanal između NATO saveza i parlamenata njegovih država članica, čija je svrha i zadaća skretanje pozornosti na određena ključna sigurnosno-politička pitanja od interesa za cjelokupnu transatlantsku zajednicu zemalja.

U radu Parlamentarne skupštine NATO-a ukupno sudjeluje više od 300 zastupnika,  a kojom je brojkom obuhvaćeno  svih 30 država članica NATO-a, ali i  zemlje u statusu pridruženih članica Skupštine (  odnosno one države koje nisu članice samog NATO saveza;  uz njih 11 ovdje valja pribrojiti i deseteročlano izaslanstvo Europskoga parlamenta), odnosno 4 delegacije iz redova mediteranskih zemalja ( također u svojstvu pridruženih članica same Skupštine), kao i parlamentarne delegacije  u ulozi promatrača ( 8 nacionalnih te 2 institucionalne - one PS OESS-a i PS Vijeća Europe) .

Hrvatski je sabor 29. svibnja 2000. g. dobio status pridruženog člana Parlamentarne skupštine NATO-a, čime je omogućeno sudjelovanje njegova izaslanstva na sjednicama Skupštine, odnosno rad hrvatske parlamentarne delegacije u okvirima skupštinskih odbora i pododbora, ali i pravo sudjelovanja u raspravi te predlaganja amandmana, no ne i samo pravo glasa.
Ulaskom Republike Hrvatske u NATO savez, 1. travnja 2009. godine, Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a dobiva svoj finalni status punopravne skupštinske delegacije sa svim pripadajućim pravima.

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a ima pet članova te poslovnički status radnog tijela Hrvatskoga sabora.

Kontakti

Tajnik Izaslanstva:
Maroje Katalinić 
Telefon: 01/4569 547
e-mail: izaslanstvo_hs_nato@sabor.hr