10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Hrvoje Šimić (HDZ)

Šimić, Hrvoje

Rođen je 28. listopada 1972. u Našicama. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - doktor medicine/liječnik; specijalist fizijatar).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: