10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Sanja Radolović (SDP)

Radolović, Sanja

Rođena je 7. studenoga 1987. u Puli. Završila Fakultet ekonomije i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (VSS - magistra ekonomije; doktorat u području društvenih znanosti - polje ekonomije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage - Stranke narodnog i građanskog aktivizma i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: