10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Domagoj Prica (SDP)

Prica, Domagoj

Rođen je 17. travnja 1986. u Zagrebu. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku (VSS - diplomirani pravnik, magistar prava).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.11.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je mandat započeo 11. studenoga 2020. kao zamjeniku zastupnika Rajka Ostojića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: