11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Marijana Petir (NZ)

Petir, Marijana

Rođena je 4. listopada 1975. u Kutini. Diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - profesorica biologije, teologinja). Pri Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom "Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje" (sveučilišna specijalistica managementa neprofitnih organizacija i socijalnog zagovaranja - univ. spec. act. soc.). 

Kontakt:
Odbor za poljoprivredu
Telefon: 01/4569 484
Faks: 01/6303 272
e-mail: odbpoljo@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: