10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Katarina Peović (RF)

Peović, Katarina

Rođena je 16. studenoga 1974. u Zagrebu. Završila Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - profesorica kroatistike i komparativne književnosti; doktorat u području humanističkih znanosti - polje filozofije; sveučilišna nastavnica).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte
Telefon: 01/6303 722
Faks: 01/6303 901
e-mail: klubhss-rf@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Prethodni klubovi:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Možemo! – Političke platforme, Radničke fronte, Nove ljevice, Održivog razvoja Hrvatske, Zagreb je NAŠ! i Za grad

Izborna jedinica: