10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Vesna Nađ (Socijaldemokrati)

Nađ, Vesna

Rođena je 27. listopada 1955. u Sisku. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala pravo te završila sveučilišni specijalistički studij javne uprave (VSS - diplomirana pravnica, sveučilišna specijalistica javne uprave).

Kontakt: 

Klub zastupnika Socijaldemokrati
Telefon: 01/4569 464
Faks: 01/6303 003
e-mail: klub.socijaldemokrati@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je 7. listopada 2021. prestala biti članicom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica
  • zastupnica je 7. prosinca 2022. prestala biti nezavisnom zastupnicom te je postala članicom stranke Socijaldemokrati

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: