10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Marin Lerotić (IDS)

Lerotić, Marin

Rođen je 11. travnja 1989. u Puli. Završio Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (VSS - magistar ekonomije). 

Kontakt:
Klub zastupnika IDS-a
Telefon: 01/ 4569 533
Faks: 01/ 4569 498
e-mail: klubids@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage - Stranke narodnog i građanskog aktivizma i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: