10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Željko Lenart (HSS)

Lenart, Željko

Rođen je 21. travnja 1968. u Kutini. Završio je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer agronomije). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte
Telefon: 01/6303 722
Faks: 01/6303 901
e-mail: klubhss-rf@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Narodne stranke – Reformista

Izborna jedinica: