10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Željko Kolar (SDP)

Rođen je 10. kolovoza 1967. u Klanjcu. Završio Srednju geodetsku školu u Zagrebu (SSS - geodetski tehničar).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Datum završetka mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 22. srpnja 2020.; zamjenik zastupnika je Željko Pavić

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko-goranskog saveza

Izborna jedinica: