9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Klub zastupnika Nezavisne liste mladih

Zamjenik predsjednika

Kontakti

Klub zastupnika Nezavisne liste mladih
Tajnik Kluba: Duje Prkut
Telefon: 01/4569 481
Viša stručna tajnica: Anđelka Tomić
Telefon: 01/4569 414
e-mail: kznlm@sabor.hr