10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Ivan Kirin (HDZ)

Kirin, Ivan

Rođen je 1. siječnja 1951. u Donjem Viduševcu (Glina). Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VSS - liječnik/doktor medicine, specijalist opće kirurgije i subspecijalist traumatologije i ortopedije, primarijus).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: