11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Robert Jankovics (NZ)

Jankovics, Robert

Rođen je 16. kolovoza 1975. u Osijeku. Završio Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu (VŠS - inženjer informatike). 

Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon:  01 / 4569 472; 01 / 6303 355
e-mail: klubnm@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Zastupa manjinu:

mađarsku

Izabran:

  • kandidat Demokratske zajednice Mađara Hrvatske

Izborna jedinica: