10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Robert Jankovics (NZ)

Jankovics, Robert

Rođen je 16. kolovoza 1975. u Osijeku. Završio Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu (VŠS - inženjer informatike). 

Kontakt:
Klub zastupnika nacionalnih manjina
Telefon: 01/ 4569 472 
Faks: 01/ 4569 622  
e-mail: klubnm@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

mađarsku

Izabran:

  • kandidat Demokratske zajednice Mađara Hrvatske

Izborna jedinica: